Over Side-Show

Over Side-Show

Vanuit een gedeelde fascinatie voor de sporen die een beweging nalaat, richten Aline Breucker en Quintijn Ketels in 2009 samen Side-Show op. De multidisciplinaire aanpak van het gezelschap leidt tot voorstellingen met een unieke mix van circus en beeldende kunst. 

Biografieën

Aline Breucker

Aline Breucker denkt in beelden. Al sinds haar studies scènografie aan de Brusselse École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre bouwt ze bruggen tussen de beeldende kunsten en het bewegende lichaam in de podiumkunsten. Dat doet ze in verschillende media als beeldend kunstenaar, kostuumontwerper en scènografe in circus, opera, dans en theater. Aline begon haar artistieke loopbaan als assistente van Vincent Lemaire in de opera's van Innsbruck en Zürich. Kostuums ontwierp ze voor Hopla Circus, Le Carré Curieux en vele andere circusgezelschappen en -artiesten. Samen met Jorge Jara ontwierp ze de scènografie voor La Traviata (2009) in de opera van Santiago (Chili). In 2010-2011 was Aline betrokken in het project Face-O-Scéno waarin een uitwisseling plaatsvond tussen scènografen uit Burkina Faso en België. In die periode werkte ze onder meer mee aan het Pan-Afrikaanse theaterfestival The Récréatrales en aan een voorstelling voor jong publiek Un Paradis sur Terre. Als kostuumontwerper was Aline ook lange tijd verbonden aan Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC). De rijke circusgeschiedenis fungeert als een voedingsbodem in haar werk.

Quintijn Ketels

Voor zijn opleiding aan Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) in Brussel, wijdde Quintijn Ketels zich aan acrobatie bij Cirkus in Beweging en aan klassieke piano aan de muziekacademie. Hoewel de muziek nooit verdween, nam de beweging de bovenhand. Met La Familia Rodriguez van Hopla Circus, dat groeide uit zijn afstudeerproject aan ESAC toerde hij vijf jaar lang intensief de wereld rond met voorstellingen in China, Mexico, Israël en verschillende Europese landen. Dankzij een Wild Card van Wim Vandekeybus/Ultima Vez neemt hij in 2014 deel aan het Dance WEB Scholarship for Contemporary Dance and Performance op het ImPulsTanz dansfestival in Wenen. Ondertussen blijft Quintijn ook lesgeven aan Espace Catastrophe, ACAPA Tiburg en Cirkus In Beweging waar hij instaat voor de specialisatievakken lucht- en partneracrobatie.

Side-Show

Quintijn en Aline ontmoeten elkaar aan ESAC Brussel, waar Aline kostuums maakt voor enkele afstudeerprojecten. Vanuit een gedeelde fascinatie voor de sporen die een beweging nalaat, richten ze in 2009 samen het gezelschap Side-Show op. Hun eerste voorstellingen Wonders (2013), Spiegel im Spiegel (2017), Sho-Ichidô (2018) en Portraits (2021) worden gekenmerkt door een sterke visualiteit. Binnen hun werk hechten ze veel belang aan gedeeld artistieke onderzoek, zoals Permanent Laboratory: From A to B. Hiervoor zette Side-Show met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een reeks van 10 residenties (2015-2016) op en nodigde het gezelschap artiesten uit verschillende disciplines als dans, theater, circus en beeldende kunst uit. Het enige doel is het definiëren van een eigen fysieke taal waarbij het lichaam zowel object als onderwerp van onderzoek is. Samen zorgen Quintijn en Aline niet enkel voor een gezelschap, maar ook voor een gezin. Deze intense dynamiek van samen leven en werken, is bepalend voor de thema’s in hun werk.

What If

What if zijn de onderzoekstrajecten die Side-Show dwars van een productiemodus voert. In een aantal korte trajecten die iets weg hebben van een alchemisch lab worden prille artistieke ideeën ontwikkeld en aangescherpt. Er is slechts één regel: de uitkomst van het traject mag niet voorspelbaar zijn. Door op deze manier tijd en ruimte te bieden aan jonge ideeën kan een niet voorspelbare toekomst ontstaan. Dat is meteen de kern van het project: de labo’s zorgen voor een onwaarschijnlijke uitkomst en voeden bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden. Op het einde van een What if traject worden inzichten en ongestold materiaal gedeeld met een publiek. 

In-Side-Out

Onder de noemer In-Side-Out wil Side-Show de kennis die ontstaat binnen het gezelschap openstellen naar het bredere circus- en kunstenveld. Dat gebeurt onder meer door mentor- en curatorschap, uitwisselingsmomenten, coaching en interdisciplinaire workshops.

Netwerk

Side-Show draagt op een duurzame manier bij aan de ontwikkeling en professionalisering van het circusveld. Vanuit thuishaven Brussel, waar het gezelschap in beide taalgemeenschappen verankerd is, werkt Side-Show samen met nationale en internationale partners voor onderzoek, productie, presentatie en spreiding. Vanaf 2021 wordt Side-Show structureel ondersteund binnen het Vlaamse circusdecreet.